RSS
 

Ali ash-Shalabi

16 Oct

ali-muhammad-ash-shalabiProf. Dr. ALI MUHAMMAD ASH-SHALABI adalah seorang sejarawan, ulama dan tokoh pergerakan Islam asal Libya.

Ia lahir di kota Benghazi, pada 1963 M. Ia pernah mendekam selama 8 tahun di penjara rezim Moammar Ghadafi. Setelah bebas, ia pergi dan tinggal di Arab Saudi. Sekarang ia menetap di Qatar.

Ali Muhammad ash-Shalabi adalah seorang penulis yang sangat produktif. Ia sudah menulis puluhan buku, yang terutama bertema sejarah, pemikiran dan kebangkitan Islam, serta akidah Islam.

Ash-Shalabi menyelesaikan pendidikan S1 nya di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Islam Madinah. Sedang S2 nya di Universitas Islam Omdurman di Sudan pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Ulumul Quran (1996). Dan ia memperoleh gelar doktor dari universitas yang sama (1999) dengan tesis tentang Studi Mengenai Fikih Kemenangan dan Kejayaan Islam. Gelar doktoral ini beliau dapatkan juga dari Universitas Islam Omdurman di Sudan tahun 1999.

Banyak di antara bukunya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterbitkan oleh beberapa penerbit, terutama Pustaka Al-Kautsar. Antara lain adalah:

- Sejarah Lengkap Rasulullah
- Biografi Abu Bakar Ash-Shidiq
- Biografi Umar bin Al-Khathab
- Biografi Utsman bin Affan
- Biografi Ali bin Abi Thalib
- Biografi Hasan bin Ali bin Abi Thalib
- Biografi Muawiyah bin Abi Sufyan
- Biografi Umar bin Abdul Aziz
- Shalahuddin Al-Ayyubi
- Ensiklopedia Sunnah Syiah (1 set)
- Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah
- Khawarij dan Syiah dalam Timbangan Ahlu Sunnah Wal Jama’ah

 
No Comments

Posted in Penulis

 

Utamakan Ibumu

15 Jul

KISAH JURAIJ DAN IBUNYA

Alkisah, dahulu ada seorang pemuda yang bernama Juraij al-‘Abid. Ia seorang yang sangat taat beribadah kepada Allah. Suatu hari, saat ia baru saja melakukan shalat sunnah, ibunya memanggilnya. Juraij pun bertanya dalam hati, “Ya Allah, mana yang harus kupilih, ibuku atau shalatku?” Dia lalu memilih untuk meneruskan shalatnya ketimbang memenuhi panggilan ibunya. Hal ini terjadi berulang-ulang sehingga membuat ibunya merasa kesal dan berdoa yang jelek terhadap dirinya. Allah swt. mengabulkan doa ibunya itu.

Mendengar hal ini Rasulullah saw. bersabda, “Semoga temanku Juraij dirahmati oleh Allah. Seandainya ia seorang yang pandai agama, tentunya ia akan tahu bahwa memenuhi panggilan ibu itu lebih baik daripada shalat sunnahnya.”

Ini adalah hadits yang shahih.

Rasulullah saw. juga bersabda, “Sesungguhnya membuat ibu ridha dan memenuhi panggilannya itu lebih dicintai oleh Allah daripada shalat sunnah.”

Sayangilah ibu Anda! Juraij tidak memenuhi panggilan ibunya karena sedang melakukan shalat sunnah. Anda bisa membayangkan, kira-kira apa yang akan terjadi jika seseorang tidak menjawab panggilan ibunya karena alasan lain? Dari itu, maka marilah kita penuhi setiap panggilan ibu kita!

Dikutip dari buku: ADA SURGA DI RUMAHKU, karya Amr Khalid, terbitan: Khatulistiwa Press

BACA JUGA:
Buya Hamka

 

 

 

Buya Hamka

07 Jul

Buya Hamka

buyahamka

BUYA HAMKA

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan julukan Buya HAMKA, adalah salah satu ulama besar dan sastrawan Indonesia. Ia pernah pula terjun ke dalam dunia politik.

HAMKA lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta, 24 Juli 1981 (73 tahun). Ayahnya juga seorang ulama, bernama Syekh Abdul Karim bin Amrullah (Haji Rasul), pelopor gerakan tajdid (reformasi Islam) di bumi Minangkabau.

Sebagai ulama, HAMKA pernah menjabat ketua Majelis Ulama Indonesia (1977-1981), tapi kemudian mengundurkan diri karena berselisih pandangan dengan pemerintah soal fatwa MUI tentang HARAM nya mengucapkan SELAMAT NATAL.

Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga kelas dua. Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Di situ Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M. Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo.

BACA SELENGKAPNYA »

 
2 Comments

Posted in Penulis